ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
 
عنوان تاریخ شعر زنان: از آغار تا سده هشتم هجری قمری
پدیدآورنده روح‌انگیز کراچی
مشخصات نشر تهران:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1394.
توضیحات چاپی چاپ اول
مشخصات ظاهری 453ص.: جدول،‌نمودار، نقشه .
رده کنگره
 
/۲ت۴ک
 ۳۴۱۶
PIR
نمایه نمایه
کتابنامه 13کتابنامه: ص. [413] - 425

» زن و ادبيات / خانواده و ادبیات
» شخصيت‌ها / اشخاص / مشاهير زن
  فهرست پیشگفتار
بخش اول: ‌تاریخ زن شعر
    1. درآمدی بر تاریخ ادبیات زنان
    2. در فرهنگ بی‌نامی
    3. نخستین زن سروده‌ها
    4. رامشگران و خنیاگران
    5. دوره‌های تاریخ ادبی زنان
یادداشت‌ها
بخش دوم: جغرافیا تاریخ جامعه
    1. اشاره‌ای به سرزمین شعر
    2. جغرافیای ایران
    3. تاریخ ایران
         1ـ3. دوران باستان
         2ـ3. دوران اسلامی
    4. ساختار اجتماعی ـ فرهنگی در فاصله‌ی سده‌ی اول تا پایان سده‌ی هفتم هجری قمری
    5. نگرشی جامعه‌شناختی به جایگاه و نقش زن
بخش سوم: شعر فارسی
    1. پیشینه زبان و شعر فارسی
    2. هستی و ساختار شعر
    3. پیرامون شعر و شاعران دیروز
    4. پیشروان، زمان و جغرافیای ادبی
یادداشت‌ها
بخش چهارم: جنس جنسیت زبان
    1. جنس
         1ـ1. هویت جنسی
         2ـ1. نقش جنسی
         3ـ1. تقسیم کار بر اساس جنس
         4ـ1. تفاوت طبیعی زن و مرد از دیدگاه زیست‌شناختی
         5ـ1. هوش و جنس
         6ـ1. رفتار
         7ـ1. شباهت زیست‌شناختی انسان و جانوران با تاکید بر جنس
    2. جنسیت
         1ـ2. هویت جنسیتی
         2ـ2. نقش جنسیتی
    3. زبان
         1ـ3. زبان و ذهنیت
         2ـ3. زبان و جنسیت
         3ـ3. گونه‌ی زبانی زنانه و گونه‌ی زبانی مردانه
یادداشت‌ها
بخش پنجم: ادبیات زنانه
    1. ویژگی‌ها، تفاوت‌ها
    2. زبان
    3. ادبیات
    4. زنان و انواع ادبی
بخش ششم: شاعران
    1. رابعه (دوره‌ی آغازین غزل)
         1-1. رابعه یا چتری از عرفان
         2-1. مادر شعر فارسی از نگاه دیگران
         3-1. زادگاه رابعه
         4-1. حکایت امیر بلخ و عاشق شدن دختر او
         5-1. مثنوی بکتاش نامه موسوم به گلستان ارم
    2. کنیزک مطربه
    3. پرویز خاتون
    4. مهستی (دوره شکوفایی رباعی)
         1-4. زمانه مهستی
         2-4. مهستی رباعی سرا
         3-4. هنر مهستی
         4-4. مهستی و شعر او از نگاه دیگران
         5-4. رباعیات مهستی گنجه‌ای به ترتیب تقدم تاریخی منابع
         6-4. نسخه خطی رباعیات مهستی و امیر احمد و خطیب
         7ـ4. نسخه خطی حکایت امیراحمد و مهستی
    5. دختر کاشغری
    6. عایشه سمرقندی
    7. دختر ستی
    8. فاضله سمرقندی
    9. پادشاه خاتون
    10. دختر حکیم کاو
    11. جلال خاتون
    12. بنت البخاریه
    13. رضیه گنجه‌ای
    14. فردوس مطربه
    15. دختر سجستانیه
    16. عایشه مقریه
    17. دختر خطیب گنجه
    18. دختر سالار (دوره‌ی ترکیب بند ستایشی)
         1-18. حکومت ترکها
         2-18. سلجوقیان روم
         3-18. عزالدین کیکاوس
         4-18. اوضاع اجتماعی – فرهنگی آسیاسی صغیر و شمال غرب ایران در دوره‌ی  سلجوقیان روم
         5-18. شعر فارسی و فرهنگ ایرانی در آسیای صغیر
         6-18. شاعران و محیط ادبی
         7-18. ادبیات درباری - شعرستایشی
         8-18. نخستین زن مدیحه سرا
         9-18. ساختارشعر ستایشی دختر سالار
    19. سیده بنت ناصر
سراچه‌فراموشی
    1. فاطمه خراسانی
    2. کوکب (ستاره بانو)
    3. دختر عیاضی
    4. جهان ملکه
یادداشت‌ها
بخش هفتم: جدول‌ها و نمودارها
    1. زنان شاعر در نخستین گزیده‌ی اشغار به ترتیب تقدم تاریخی
    2. شهرت ملاک گزینیش اشعار بیشتر
    3. تعداد زنان شاعر در تذکره‌ها
    4. زنان شاعر در نخستین تذکره‌ها به ترتیب تقدم تاریخی
    5. تعداد زنان شاعر در تذکره‌های زنان
    6. تاریخ تقریبی زمان زندگی زنان شاعر
    7. رسم برخی نمودارهای مربوط به جدول‌ها
کتابنامه
نمایه
نقشه‌ دوره‌های تاریخیشناسه کتاب 60771

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16846
کاربران آنلاین :     15
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397