ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان مقایسه رضایت زناشویی والدین بر اساس ویژگی و نوع ناتوانی فرزندان
تعداد صفحات 12
نویسنده محمد مهاجرانی - غلامعلی افروز - علی اکبر ارجمندنیا - سوگند قاسم زاده نساجی
مشخصات نشریه فصلنامه پژوهش‌هاي كاربردي روانشناختي - دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران - علمی پژوهشی سال 8 شماره 1
تاریخ انتشار بهار - 1396
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 78-67
زبان فارسی
کلید واژه رضایت زناشویی  والدین کودکان کم توان ذهنی  آسیب شنوایی  رضایت زناشویی والدین  دانش‌آموزان کم‌ توان ذهنی  رضایت زناشویی والدین کودکان کم توان ذهنی  رضایت زناشویی والدین کودکان عادی  کودکان کم‌ توان ذهنی  آسیب بینایی  نوع ناتوانی فرزندان  
چکیده هدف پژوهش حاضر مقایسۀ رضایت زناشویی والدین بر اساس ویژگی و نوع ناتوانی فرزندان می­باشد. با توجه به موضوع و هدف پژوهش حاضر این مطالعه از نوع پس ­رویدادی است. شرکت­ کنندگان پژوهش حاضر شامل 125 زوج می­باشند که به صورت نمونه­ گیری خوشه­ ای چند مرحله­ ای تصادفی انتخاب و مورد پژوهش قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش حاضر شامل فرم کوتاه مقیاس رضامندی زوجیت افروز و پرسشنامه مربوط به سوألات جمعیت شناختی می­باشد. داده­ های گردآوری‌ شده در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل واریانس یک­راهه و t مستقل)، تجزیه و تحلیل گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که بین والدین دانش­ آموزان عادی، کم­ توان ذهنی­، آسیب بینایی و آسیب شنوایی از لحاظ رضایت زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد (01/0 > p ). گروه والدین دانش‌آموزان با آسیب شنوایی رضایت زناشویی کمتری نسبت به دیگر گروه­ ها دارا می­باشد. همچنین این پژوهش نشان داد که بین گروه پدرها و مادرها از لحاظ رضایت زناشویی تفاوت معنادار وجود دارد ( 001/0 ≥ p). با توجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر می­رسد رضایت زناشویی والدین با فرزند ناتوان می­تواند تحت تأثیر نوع ناتوانی کودک قرار گیرد. از آنجاکه والدین کودک دارای آسیب شنوایی شرایط و نیازهای متفاوت ­تری نسبت به دیگر والدین تجربه می­کنند، از رضایت زناشویی کمتری برخوردار هستند. ازاین‌رو، پیشنهاد می­شود برنامه­ های مداخله­ ای مؤثر و زودهنگام برای سازگاری والدین کودک ناتوان به‌ویژه والدین فرزند با آسیب شنوایی صورت گیرد.

کد مقاله 26963
تعداد بازدید 62

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16846
کاربران آنلاین :     14
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397