ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان تحلیل مهارت‌های کارآفرینی زنان در مناطق روستایی (مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی شهرستان فریمان)
تعداد صفحات 22
نویسنده حمدالله سجاسی قیداری - حمیده محمودی - فهیمه جعفری
مشخصات نشریه فصلنامه پژوهش‌های روستایی - دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران - علمی پژوهشی شماره 2
تاریخ انتشار تابستان - 1396
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 263-242
زبان فارسی
کلید واژه زنان روستایی  خلاقیت  کارآفرینی زنان  مناطق روستایی  خلاقیت زنان  نواحی روستایی  کارآفرینی روستایی  مهارت‌های کارآفرینی  تحلیل خاکستری  فریمان (شهرستان)  
چکیده یکی از موضوعات مهم در فرایند توسعه کارآفرینی، داشتن مهارت و خلاقیت است؛ این امر به‌ویژه در جامعه زنان روستایی می‌تواند مفیدتر باشد، به‌طوری‌که مهارت‌های کارآفرینانه زنان در بازار کار و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی‌اجتماعی، به یکی از شناسه‌های مهم توسعه انسانی تبدیل شده است. بر این اساس تحقیق حاضر به بررسی مهارت‌های کارآفرینی زنان در نواحی روستایی می‌پردازد. این پژوهش از نوع کاربردی است که با روش توصیفی‌پیمایشی انجام شده است. با توجه به مطالعات صورت‌گرفته در بخش مرکزی شهرستان فریمان، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 209 نفر تعیین شد. اطلاعات به‌دست‌آمده در نرم‌افزارهای SPSS و GIS و تحلیل خاکستری در قالب پرسش‌نامه بررسی شد. آلفای‌کرونباخ پرسش‌نامه 96/0 محاسبه شد که نشان‌دهنده پایایی و قابل اعتماد‌بودن آن است. یافته‌ها نشان داد در روستاهای بررسی‌شده، در هفت مهارت مطالعه‌شده از لحاظ مقایسه میانگین مهارت مدیریتی، قوی و از لحاظ مهارت تکنیکی و فنی، ضعیف هستند. همچنین بین متغیرهای فردی و مهارت کارآفرینی همبستگی مثبت و معنادار با شدت متوسط تا قوی وجود دارد. بر اساس نتایج حاصل از رتبه‌بندی تحلیل خاکستری، سه روستای قلعه‌نو فریمان با ضریب 87/2، سنگ‌بست با ضریب 83/2 و عشق‌آباد با ضریب 82/2 بیشترین درجه خاکستری را در مقایسه با دیگر روستاهای نمونه به دست آورده‌اند و از نظر مهارت کارآفرینی زنان در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارند.

کد مقاله 26959
تعداد بازدید 69

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16846
کاربران آنلاین :     13
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397