ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان بررسي عوامل جامعه‌شناختي مؤثر بر پديده انسجام بين نسلي در ميان جوانان (نسل جديد) و مقايسه آن با والدين (نسل قديم)
تعداد صفحات 22
نویسنده ربابه پورجبلی - صمد عابدینی
مشخصات نشریه فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی جوانان (جامعه‌شناسي مطالعات جوانان سابق) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل - علمی پژوهشی سال 2 پیاپی 5
تاریخ انتشار بهار - 1391
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 72-51
زبان فارسی
کلید واژه عوامل جامعه‌شناختی  شکاف نسلی  اوقات فراغت  بعد خانواده  انسجام نسلی  نسل جدید  نسل قدیم  
چکیده انسجام نسلي پديده اي مهم در تقويت همبستگي اجتماعي است و مکانيزم واسط مهمي است که نقش عمده اي در انتقال ذخيره هاي معرفتي از نسلي به نسل ديگر بر عهده دارد. ولي موقعي که بين والدين و جوانان و به عبارتي بين نسل ها فاصله وجود داشته باشد و اين فاصله عميق باشد نظام اجتماعي با مساله اجتماعي شکاف نسلي روبرو مي شود که در اين فرآيند گسستي از لحاظ فرهنگي و مذهبي و ارزش ها و ... در بين نسل ها ايجاد مي شود. هدف كلي اين تحقيق، تعيين عوامل موثر بر انسجام بين نسلي در ميان والدين و جوانان خانواده هاي شهر زنجان مي باشد. تحقيق حاضر از نظر کنترل شرايط پژوهش يک بررسي پيمايشي از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين تحقيق، تمام افراد متاهل شهر زنجان هستند كه در فاصله سني 15-54 سال قرار دارند بر اساس جدول لين حجم نمونه مناسب براي جامعه آماري بيش از 500 هزار نفر، با فرض پارامتر 50 درصد، سطح اطمينان 99 درصد و همچنين خطاي 4 درصد، برابر با 500 نفراست. روش نمونه گيري نيز با توجه به فقدان چهارچوب نمونه گيري، به شكل خوشه اي چندمرحله اي است. نتايج تحقيق نشان داد که آزمون هاي مقايسه ميانگين ها نشان مي دهند كه در جامعه آماري مورد مطالعه تفاوت هاي معناداري بين دو نسل قديم و جديد از لحاظ انسجام نسلي وجود دارد. بين زنان و مردان از لحاظ انسجام نسلي تفاوت معني داري وجود دارد. استفاده از رسانه هاي جمعي بر انسجام نسلي افراد تاثير دارد. همچنين تاثير تحصيلات نيز در انسجام نسلي معنادار است. يافته هاي اين تحقيق نيز اين موضوع را تاييد مي کند که خانواده هاي دونسل قديم و جديد از نظر تعداد اعضايشان و انسجام نسلي با يکديگر تفاوت دارند و رابطه بين انسجام نسلي و ميزان اوقات فراغت معني دار نيست.

کد مقاله 25733
تعداد بازدید 62

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16686
کاربران آنلاین :     22
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1394