ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان اثربخشي برنامه بازآموزي اسنادي مبتني بر مدل پردازش اطلاعات اجتماعي كرك و داج بر سبك حل تعارض، خوش بيني و كاهش تعارضات والد نوجوان در مادران
تعداد صفحات 12
نویسنده علی خدایی - حسین زارع - احمد علی‌پور - امید شکری
مشخصات نشریه دوفصلنامه روانشناسی خانواده - انجمن علمی روانشناسی خانواده - علمی پژوهشی شماره 2 پیاپی 4
تاریخ انتشار پاییز و زمستان - 1394
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 38-27
زبان فارسی
کلید واژه مدیریت تعارض  شیوه‌های حل تعارض  راهبردهای حل مسئله  بازآموزی اسنادی  پردازش اطلاعات  مهارت‌های حل تعارض  تعارض والد نوجوان  برنامه مداخله‌ای  خوش‌ بینی   تعارضات مادر فرزندی  جهت‌گیری زندگی  
چکیده با توجه به فراگير بودن تعارضات والد- نوجوان در تعاملات درون خانوادگي و پيامدهاي ناخوشايند آن در كوتاه مدت و بلندمدت، توسعه و استفاده از برنامه هاي مداخله اي، با هدف آموزش مديريت انطباقي اين تعارض ها، يك ضرورت پژوهشي اجتناب ناپذير است. بر اين اساس، پژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشي برنامه مداخله اي بازآموزي اِسنادي بر سبك حل تعارض، خوش بيني و كاهش تعارض والد- نوجوان انجام شد. در اين پژوهش 50 مادر (25 نفر در گروه آزمايش، 25 نفر در گروه كنترل) شركت كردند و قبل و بعد از آموزش، به نسخه والد پرسشنامه سنجش تعارض والد- نوجوان (APCQ)، آزمون تجديدنظر شده جهت گيري زندگي (LOT-R) و فهرست سبك حل تعارض (CRSI) پاسخ دادند. برنامه بازآموزي اسنادي به شيوه گروهي براي مادران گروه آزمايش در 7 جلسه دو ساعته اجرا شد. نتايج نشان داد كه در كوتاه مدت و بلندمدت، برنامه مداخله اي در افزايش ميزان خوش-بيني و راهبرد حل مساله مثبت مادران و در كاهش شدت تعارض آنها با نوجوانان و راهبردهاي غيرانطباقي منفي موثر بود. نتايج پژوهش حاضر از نقش تعيين كننده برنامه بازآموزي اِسنادي به كمك تقويت تفكر خوش بينانه و بهبود مهارت هاي حل تعارضات بين فردي، در كاهش شدت تجارب متعارض والد- نوجوان به طور تجربي حمايت كرد.

کد مقاله 25415
تعداد بازدید 77

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16686
کاربران آنلاین :     25
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1394