ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان اثربخشي آموزش به شيوه رويكرد هيجان مدار بر ميل زناشويي زوجين
تعداد صفحات 6
نویسنده زهرا  قادری - ژاله رفاهی - محمد باغبان
مشخصات نشریه دوماهنامه پزشکی هرمزگان - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان - علمی پژوهشی سال 20 شماره 1 پیاپی 85
تاریخ انتشار فروردین و اردیبهشت 1395 - 1395
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 74-69
زبان انگلیسی
کلید واژه رویکرد هیجان مدار  سبک دلبستگی ایمن  سبک‌های دلبستگی  مؤلفه‌های عشق  تمرکز بر هيجان  میل زناشویی  
چکیده مقدمه: هدف اين پژوهش، بررسي اثربخشي آموزش به شيوه رويكرد هيجان مدار بر افزايش ميزان ميل زناشويي زوجين بود. روش كار: اين پژوهش به روش نيمه تجربي از نوع پيش آزمون و پس آزمون با گروه آزمايش و كنترل است. جامعه ي آماري، كليه ي زوجين شهر بندرعباس مي باشد. نمونه ي پژوهش شامل 20 زوج در گروه آزمايش و 20 زوج در گروه كنترل است كه از بين 97 زوجي كه از ميان 185 زوج ثبت نام كننده، نمره پاييني در پرسشنامه مولفه هاي عشق اخذ كرده بودند، با روش نمونه گيري هدفمند انتخاب گرديدند. پرسش نامه عشق مثلثي يا مولفه هاي عشق (استرنبرگ) به همراه اطلاعات دموگرافي آزمودني ها جهت گردآوري داده ها استفاده گرديد. داده ها با استفاده از آزمونهاي آماري تحليل كوواريانس و T مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج: يافته ها حاكي بر آن است كه تمركز بر هيجانات و سبك هاي دلبستگي مي تواند ميل زناشويي را تغيير دهد و آموزش به شيوه رويكرد هيجان مدار بر افزايش ميزان ميل زناشويي زن و مرد اثر مثبت و معني دار دارد ( 00005/0 P < ). تيجه گيري: اين نتايج نشان مي دهد كه با ايجاد سبك دلبستگي ايمن و مشخص كردن هيجانات اوليه و ثانويه در يك فرآيند آموزشي در كنار كم رنگ نمودن تعاملات منفي، مي توان ميل زناشويي زوجين را افزايش داد.

کد مقاله 24762
تعداد بازدید 61

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16686
کاربران آنلاین :     20
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1394